INFO TÖÖANDJALE!

Suvi on mitmetes töövaldkondades kõrghooaeg. Sel perioodil suureneb paljudel ettevõtetel tööde maht, mille teostamiseks pakub Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) appi malevlasi.

SA ÕM korraldab juba 2003. aastast igal suvel pea tuhandele Tallinna koolinoorele õpilasmalevat, mille käigus teevad noored heakorra-, haljastus- ja ladustustöid, aitavad kergetööstuses ja teenindusvaldkonnas, osalevad suurtalude abitöödel, koristavad saaki ja teevad teisi vajalikke töid ning teenivad seeläbi taskuraha.

Aastad on näidanud, et tööandjad saavad endale energilised ja tublid töölised ning noored sisustavad oma koolivälist aega, õpivad hindama tööd ja väärtustama enda teenitud raha.

Tule sinagi meie malevapere liikmeks ning aita edendada noorte töökasvatust!

Image
Image

Vastused peamistele küsimustele:

Kas vajad suviseks hooajatööks abikäsi?
Õpilasmalev pakub teile appi malevarühma suurusega alates kümnest inimesest.

Kes tasub malevlaste töötasu?
Malevlastele tasub tehtud töö eest ettevõtja.

Kes tasub majutus-, elamis- ja transpordikulud?
Majutus-, elamis- ja transpordikulud tasub SA ÕM.

Kes malevlasi juhendab?
Töö ajal vastutab malevlaste juhendamise (k.a tööohutusalane instrueerimine) eest tööandja. Tavapäraselt on iga malevarühmaga kaass vähemalt kakas täisealist vastavad koolitused läbinud rühmajuhti, kes vastutavad noorte igapäevase tegevuse est, koordineerivad rühma tegemisi ööpäevaringselt ning jälgivad ja motiveerivad noori töö ajal.

Milline on malevlaste vanus?
Malevlased on vanuses 13-19 aastat. Olenevalt töö iseloomust komplekteerime noori vanuse järgi rühmadesse. Tallinnast välja minevate rühmade noorte vanus algab 15. eluaastast.

Kui pikaks ajaks on võimalik malevlasi tööle palgata?
Tallinna linna siseste rümade kestus on enamasti 2 nädalat.
Tallinna linna väliste rühmade kestus on enamasti 3 nädalat. 
Rühma ajaline kestus võib vajadusel mingil määral varieeruda.
Vajadusel on võimalik korraldada mitu järjestikust rühma.
Ühtlasi on võimalus ka hübriidrühmaks, kus ühel rühmal on mitu erinevat tööandjat.
 

Lisainfo: Maria Joost, maria@malev.ee