INFO MALEVLASELE

Picture

KES ON MALEVLANE?

Tallinn Õpilasmaleva rühmadesse saavad kandideerida Tallinna sissekirjutusega koolinoored, kes on vanuses 13-19 aastat. Malevlane sisustab oma suvest kaks-kolm nädalat õpilasmaleva rühmas, kus tema aeg on sisustatud nii töö tegemise kui ka erinevate ühistegevustega.

MILLINE RÜHM VALIDA?

Nimekirja leiad “RÜHMAD” rubriigist. Suvised malevarühmad avaldame igal aastal umbes aprillikuu keskpaigas. Rühma valides arvesta järgnevaga:

  • Rühma kuupäevad - Kuna malevlastega sõlmitakse tähtajaline tööleping, pead olema veendunud, et sinu suvi on valitud kuupäevadel kogu rühma vältel vaba.
  • Asukoht - Kas eelistad rühma, mille töö ja vabaaja tegevused toimuvad Tallinnas (ööbimine kodudes) või soovid veeta kaks-kolm nädalt linnast väljas (ööbimine malevarühmas).
  • Töö koos töötasuga - Vali rühm, mille töörutiin on sulle jõukohane kuid miks mitte ka väljakutseid pakkuv. Vii end kurssi nii palgaga kui ka tööandjaga, sest tööandja heaks hakkad sa tööle ja tema maksab sulle palka.
  • Ühistegevused - Peale töö tegemise toimuvad kõikides rühmades igapäevaselt ka mitmekülgsed ühistegevused, mida korraldavad rühmajuhid. Osades rühmades on ühistegevused spetsiifilse temaatikaga (teemarühmad) ning osad linnasisesed rühmad osalevad riigikaitselaagris.

Et malevaolemusest paremini aru saada, tutvu meie sotsiaalmeediaga (Facebook, Instagram, podcast Spotifys). Kui nähtu ja kuuldu sind kõnetavad, siis kandideeri kindlasti suvel malevarühma!

Picture
Picture

KANDIDEERIMINE MALEVARÜHMA

Kandideerimine Tallinna Õpilasmaleva malevrühmadesse toimub igal kevadel maikuus läbi koduleheküljel oleva kandideerimise süsteemi. Kuna kandidaate on kordades rohkem, kui malevakohti, siis kandideerimine Sulle koheselt kohta ei taga - sõltub kiirus, ankeedi sisukas täitmine, et tööandja saaks veenduda sinu motiveerituses.

Kandideerimisankeedis küsitakse sinult järgmist:
Nimi, isikukood, aadress, telfon, e-mail, lapsevanema telefon ja e-mail, kool, pangakonto nr, kuhu malevlase palk kantakse, pangakonto omanik, särgi suurus, huvialad, eelnev töö- ja malevakogemus ning põhjendus, miks malevas osaleda soovitakse.

NB! Kandideerides tuleb täita kõik väljad ning vastused peavad olema informatiivsed. Põhjalikult täidetud ankeet on üheks rühma pääsemise eelduseks. Poolikud ja mitteinformatiivsed ankeeid võidakse kustutada. SA Õpilasmalev võib vajaduse korral küsida kandideerijalt ka lisaküsimusi (CV, motivatisioonikiri, töövestlus jne).

Kandideerides saad valida 2 meelepärast rühma - eelistatud vahetud ning alternatiivne vahetus. Kui sinu vanuseklassi rühmad on juba täis kandideeritud, on sul võimalus valida ooterühm, kust võetakse noortega ühendust, kui rühm kandideerinud noortest ei täitu.

Palume arvestada, et süteem täidab rühmad mõne noore võrra üle. Seega juhul, kui Sul õnnestub valida soovitud rühm, ei tähenda see, et koht on rühmas garanteeritud! Ületäituvus on rühmades seetõttu, et tekiks ootejärjekord vabanevatele kohtadele.

Ankeedi täitmine eeldab ka konfidentsiaalsete isikuandmete avaldamist, mistõttu SA Õpilasmalev lähtub nendega ümber käimisel järgmistest põhimõtetest (SA ÕM andmetöötlus).

MALEVARÜHMA PÄÄSEMINE JA OMA OSALUSE KINNITAMINE

Kõigi malevarühmadesse pääsenutega võtavad rühmajuhid maikuu jooksul telefonitsi ühendust. Rühmade komplekteerimise info täieneb jooksvalt ka meie kodulehel. Noored, kes ei saa maikuu jooksul telefonitsi ega e-maili teel kinnituskirja, ei pääsenud soovitud rühma. Juhul, kui hiljem siiski vabaneb rühmades kohti, võetakse sinuga telefoni teel ühendust.

Malevarühma osalustasu tagab sulle linnasiseses rühmas toitlustuse ja peale tööd toimuvad rühma ühistegevused. Linnavälises rühmas tagab see toitlustuse, transpordi, majutuse ja rühma ühistegevused. Tasudes ka kokkutuleku osalustasu, saab osaleda ka augustikuus toimuval õpilasmalevate kokkutulekul (sh transport, toitlustus).
Osalustasu maksmise info saadab rühmajuht malevasse pääsenud noortele kinnituskirjaga.

Kohast loobumisel osalustasu EI TAGASTATA!

 

Picture