INFO Malevlasele

 
Ootame kandideerima kõiki 13-19 aastaseid Tallinna noori.
7 punkti, millele enne malevasse kandideerimist mõelda:
1) Rühma toimumisaeg - mõtle läbi, kas sul on malevarühma toimumise aeg täies ulatuses vaba. Enne rühma minemist sõlmitakse sinuga tähtajaline tööleping. Oma allkirjaga garanteerid tööandjale, et oled kogu lepingus märgitud aja malevas olemas. Juhul kui sa leiad, et rühma ajavahemikku jääb ka kooli lõpetamine, reis, kontsert või mõni muu sündmus, kuhu minna plaanid, siis vali registreerimiseks mõni muu rühm!
2) Töö - malev koosneb kahest osast - töö ja vaba aeg, üks ei saa olla teiseta. Kas oled valmis viiel päeval nädalas 4 - 6 tundi tööd tegema? Kui sa tunned, et see käib sulle üle jõu, soovitame valida mõne teise laagritüübi.
Töid on erinevaid ja rühma registreerimisel tee enda jaoks selgeks, milline töö on sulle jõukohane. Mõni töö nõuab suuremat füüsilist jõudu, teine töö aga püsivust ja näpukiirust. Tööandja eeldab igalt noorelt kindla töölõigu tegemist, ning kui töö tegemine pole sinu jaoks, ei ole mõistlik sind ka malevakohal hoida.
Kokkuvõtteks kehtib reegel - enne töö, siis lõbu.
3) Töötasu – tööd ja malevarühma valides veendu, et pakutava töö eest makstakse sulle sobivat töötasu. Mõnel juhul tasutakse tunnipõhiselt, teisel juhul arvestatakse korjatud kilosid või tükitööd. 
4) Vabaaja tegevused peale tööpäeva toimuvad kõikides rühmades igapäevaselt mitmekülgsed ühistegevused, mida korraldavad rühmajuhid.
5) Osalustasu - Malevarühmade osalustasu on olenevalt rühmast 35-85€.
Osalustasu tagab Sulle linnasiseses rühmas toitlustuse ja peale tööd toimuvad rühma ühistegevused. Linnavälises rühmas tagab see toitlustuse, transpordi, majutuse ja rühma ühistegevused. 
Osalustasu maksmise info saadab rühmajuht malevasse pääsenud noortele kinnituskirja teel.
Kohast loobumisel osalustasu EI TAGASTATA! 
6) Kodukord ja lapsevanema infokiri – Malevlane ja lapsevanem peavad olema tutvunud SA Õpilasmalev kodukorra ning infokirjaga.
7) Korduma kippuvad küsimused – Kui sul tekkis antud punktide kohta täpsustavaid küsimusi, siis kindlasti tutvu meie Korduma Kippuvate Küsimustega.
Kui sa leiad, et kõik eelnev sulle sobib - tere tulemast õpilasmalevasse!

Kandideerimise meelespea
Ootame kandideerima kõiki 13-19 aastaseid Tallinna noori.
Kandideerimine Tallinna Õpilasmaleva (korraldab Sihtasutus Õpilasmalev) malevarühmadesse toimub läbi veebikeskkonnas paikneva registreerimissüsteemi. Ankeedi täitmine eeldab ka konfidentsiaalsete isikuandmete avaldamist, mistõttu SA Õpilasmalev lähtub nendega ümber käimisel järgmistest põhimõtetest (VAATA SA ÕM andmetöötlusreeglid).
Malevarühma kandideerija peab registreerides nõustuma eelmainitud andmetöötlusreeglitega.
* Kandideerimise päeval ilmub meie kodulehele link koos registreerimisankeediga.
* Registreerimisankeedis tuleb täita kõik väljad ning vastused peavad olema informatiivsed. Põhjalikult täidetud ankeet on rühma pääsemise eelduseks. Poolikud ja mitteinformatiivsed ankeedid võidakse kustutada. SA Õpilasmalev võib vajaduse korral küsida kandideerijalt ka lisaküsimusi (CV, motivatsioonikiri, töövestlus jne).
* Vajalikud andmed ankeedi täitmiseks: nimi, isikukood, aadress, telefon, e-mail, lapsevanema telefon ja e-mail, kool, pangakonto nr, kuhu malevlase palk kantakse, pangakonto omanik, särgi suurus, huvialad, eelnev töö- ja malevakogemus ning põhjendus, miks malevas osaleda soovitakse.
* Kandideerides saad valida 2 meelepärast rühma - eelistatud vahetus ning alternatiivne vahetus.
Palume arvestada, et rühmad registreeritakse mõne noore võrra üle. Seega juhul, kui Sul õnnestub valida soovitud rühm, ei tähenda see, et koht on rühmas garanteeritud. Üleregistreeritakse rühmad selleks, et tekiks ootejärjekord vabanevatele kohtadele.
Kõigi rühma pääsenutega võtab rühmajuht maikuu jooksul telefonitsi ühendust. Rühmade komplekteerimise info täieneb jooksvalt ka meie kodulehel. Noored, kes ei saa maikuu jooksul telefonitsi ega e-maili teel kinnituskirja, ei pääsenud soovitud rühma. Juhul, kui hiljem siiski vabaneb rühmades kohti, võetakse Sinuga telefoni teel ühendust.
 

KKK

Mis on õpilasmalev?
Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja vaba aja tegevuste eesmärgiks on ühtse meeskonna loomine.
 
Kes saab registreerida SA Õpilasmalev malevarühmadesse?
Tallinna Õpilasmaleva (SA Õpilasmalev) rühmadesse saavad registreerida ainult Tallinna noored.
Mujalt Eestist pärit noored leiavad oma kodukoha õpilasmaleva kohta infot kohalikust omavalitsusest.
Mis vanuses noored on oodatud õpilasmalevasse?
Malevarühmades saavad osaleda 13-19 aastased noored.
Iga rühma vanusevahemik on välja toodud rühma infos.
EÜE rühmad: osaleda saavad kõik üliõpilased vanuses 18-26.
 
Olen 12 aastane. Kas saan osaleda 13 aastastele mõeldud rühmas?
Kahjuks ei saa. Malevarühma esimeseks päevaks pead olema ettenähtud vanuses ning erandeid me teha ei saa.
 
Mis on linnasisene rühm?
Linnasiseses rühmas toimub töö Tallinna piires. Noored ööbivad oma kodus ning tulevad tööle ise. Malev toimub E-R, tagatud on lõunasöök ja pealelõunane malevaprogramm.
Mis on linnaväline rühm?
Linnavälises rühmas sõidavad noored koos rühmajuhtidega ühte Eestimaa kaunisse paika, kus elatakse koos järgmised 2-3 nädalat. Tööd tehakse 5 päeva nädalas. Toitlustamine toimub 3 korda päevas. Arvestama pead, et nende kolme nädala jooksul vanemad sinu pesu ei pese ja voodit korda ei tee.
Mis on EÜE?
Linnaväline malevarühm, kuhu saavad kandideerida kõik üliõpilased.
Kus linnavälises rühmas elatakse?
Enamasti on elupaikadeks koolimajad või ühiselamud.
Milliseid töid malevas tehakse?
Töid jagub marjakorjamisest – küttepuude ladumiseni, mõisate ja puhkealade korrastamisest – abitöödeni tallides.
Lähemalt vaata iga rühma kohta eraldi „RÜHMAD“ alt.
Mitu tundi päevas tööd tehakse?
Olenevalt rühmast – 4h - 6h
EÜE – 8h
Kuidas saan teada, kas pääsesin rühma?
Kõigi rühma pääsenutega võtab rühmajuht nelja nädala jooksul telefonitsi ühendust. Peale seda saadab rühmajuht kinnituskirja e-mailile. Suve jooksul võidakse pakkuda kõikidele kandideerijatele ka vabanenud kohti malevas.

Kui palju maksab malevas osalemine?
Malevarühmade osalustasu on olenevalt rühmast 35€ - 85€
 
Miks tuleb maksta osalustasu?
Osalustasu tagab Sulle linnasiseses rühmas toitlustuse ja peale tööd toimuvad rühma ühistegevused. Linnavälises rühmas tagab see toitlustuse, transpordi, majutuse ja rühma ühistegevused. 
Millal ja kuhu pean osalustasu maksma?
Osalustasu maksmise info saadab rühmajuht malevasse pääsenud noortele kinnituskirja teel. 
Kas saan osalustasu tagasi, kui otsustan malevas mitte osaleda?
Malevakohast loobumisel osalustasu ei tagastata. Osalustasu on meile garantiiks, et malevakoht on täidetud ja tööandjal on vajalik arv noori koos. Malevakohast loobudes, ei pruugi me sinule asendajat leida.
Kas registreerimine tagab koha malevarühmas?
Malevarühma registreerimine on osa kandideerimise protsessist ning ei taga kindlat kohta malevarühmas. Tuleb oodata rühmajuhi poolset kinnituskõnet/kinnituskirja, mis saadetakse nelja nädala jooksul peale registreerimist.

Kes on rühmajuht?
Rühmajuht vastutab malevarühma toimimise eest ning on maleva ajal sulle nõu ja jõuga abiks.