MÕTISKLUS! Ritta seatud jalanõud
22.03.2021


Esikust algab kaks teekonda. Üks toob tuppa, intiimsesse perekonna elutoa südamesse, ning teine viib laia maailma. Eeskojas valitsev olukord oma korrapäras kas toetab starti või vastupidi – pilla-palla koridorist algavad probleemid.  

Paljud noored õpivad malevas esmakordselt paljut seda, mida kodu ja kool ei ole vahel aastatega päriselt suutnud. Näiteks elementaarset viisakust, lugupidavat suhtumist kõigi teiste vastu, vastutust, hoolsust, suhtlemist, oma ideede esitlemist jpm. Malevakoridorides on jalanõud alati ritta seatud ja sellest lihtsast eeskoja korrapärast algab kogu maailma korrastamine - et teekonnad saaks alata harmooniliselt.

Oma (ja ühise) ruumi hoidmine on sümboolselt kõige suurem algatus, mis paneb aluse edukale teekonnale. Maleva eesmärk on aidata neid teekondi alustada. Juhtub tihti, et malev suudab mõne nädalaga teha pöördelisi muutusi, eemaldada aastaid püsinud takistused ning anda nii paljudele ilusatele rännakutele hoogu.

Mitte, et kodu või kool jätaks ilmtingimata midagi tegemata või teeks valest, lihtsalt vahel on selle kõige päriselt juhtumiseks vaja veel midagi. Näiteks õpilasmalevat.


Saapad jalga ja hakkame astuma!


Marko Aleksejev - staap

28.05.2022 |
Kuidas tean, kas sain malevarühma?
08.03.2022 |
INTERVJUU STAABIGA - Ernst Valdmaa
16.02.2022 |
TEADE! EÕM 2022 logo!
03.02.2022 |
TEADE! Tähtsad kuupäevad 2022
02.11.2021 |
ÕMi TEGEMISTEST! Aktiivi 17. hooaeg sai alguse
02.06.2021 |
ÜLESKUTSE! Eesti malevakorraldajate ühine siht 2021
26.04.2021 |
TEADE! 4. mail algab kandideerimine malevarühmadesse.
08.04.2021 |
TEADE MALEVAKORRALDAJALE! Vormijakkide ühistellimus 2021
22.03.2021 |
MÕTISKLUS! Ritta seatud jalanõud
Vaata ka vanemaid uudiseid >