Üldine tegevus & põhikiri

Sihtasutuse Õpilasmalev (SA ÕM) põhieesmärk on toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, et hõlbustada noorte ühiskonda lõimumist, luua noortele head töövõimalused ning hoida ja arendada õpilasmalevat kui noorsootöö vormi.


SA ÕM peamised tegevused põhieesmärgi täitmiseks on:

Malevarühmade korraldamine Tallinna koolinoortele;
Maleva suursündmuste ja koostööprojektide (nt EÕM kokkutulek, Riigikaitse ÕM) eestvedamine;
Õpilasmaleva kui noorsootöö vormi üldine edendamine ja toetamine;


SA ÕM loodi Tallinna Linnavolikogu otsusega 20. veebruaril 2003 (SA ÕM põhikiri).

Nõukogu

SA ÕM tegevuse üle teostab järelvalvet sihtasutuse nõukogu.

Nõukogu esimees:
Tiit Terik - EV kultuuriminister

Nõukogu liikmed:  
Ilona Uzlova
Jelisei Lokotar - Tallinna abilinnapea nõunik
Keidi Võsu - Tallinna abilinnapea abi 
Märt Sults - Tallinna Linnavolikogu liige
Moonika Parksepp - majandus- ja taristuministri nõunik

Juhatus, staap & struktuur

SA ÕM eesmärkide täitmiseks valib nõukogu 1-liikmelise juhatuse.

Juhataja korraldab SA ÕM staabi tööd. Staapi kuuluvad lisaks juhatajale 3-4 alalist töötajat (vt Kontakt). Staabi peamisteks ülesanneteks on malevarühmade ettevalmistamine, malevasündmuste (kokkutulek, avamine, tähtpäevad jms.) korraldamine ning õpilasmaleva esindamine.

Staabi juures tegutsevad nõuandvate allüksustena rühmajuhte/-komandöre esindav Komandöride Kogu ning malevlasi esindav Aktiiv.

SA ÕM struktuur: