Üldine tegevus & põhikiri

Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) tegeleb õpilasmaleva rühmade korraldamisega Tallinna koolinoortele. Peamised töövaldkonnad on noorte töökasvatus ning aktiivne ja arendav puhkus.

SA ÕM loodi Tallinna Linnavolikogu otsusega 20. veebruaril 2003 (SA ÕM põhikiri).

Nõukogu

SA ÕM tegevuse üle teostab järelvalvet sihtasutuse nõukogu.

Nõukogu esimees:
Tiit Terik - Tallinna Linnavolikogu esimees

Nõukogu liikmed:  
Ilona Uzlova
Jelisei Lokotar - Tallinna abilinnapea nõunik
Keidi Võsu - Tallinna abilinnapea abi 
Märt Sults - Tallinna Linnavolikogu liige
Moonika Parksepp - majandus- ja taristuministri nõunik

Juhatus, staap & struktuur

SA ÕM eesmärkide täitmiseks valib nõukogu 1-liikmelise juhatuse.

Juhataja korraldab SA ÕM staabi tööd. Staapi kuuluvad lisaks juhatajale 3-4 alalist töötajat (vt Kontakt). Staabi peamisteks ülesanneteks on malevarühmade ettevalmistamine, malevasündmuste (kokkutulek, avamine, tähtpäevad jms.) korraldamine ning õpilasmaleva esindamine.

Staabi juures tegutsevad nõuandvate allüksustena rühmajuhte/-komandöre esindav Komandöride Kogu ning malevlasi esindav Aktiiv.

SA ÕM struktuur: