Üldine tegevus & põhikiri

Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) tegeleb õpilasmaleva rühmade korraldamisega Tallinna koolinoortele. Peamised töövaldkonnad on noorte töökasvatus ning aktiivne ja arendav puhkus.

SA ÕM loodi Tallinna Linnavolikogu otsusega 20. veebruaril 2003 (SA ÕM põhikiri).

Nõukogu

SA ÕM tegevuse üle teostab järelvalvet 6-liikmeline sihtasutuse nõukogu.

Nõukogu esimees:
Tiit Terik - Riigikogu liige

Nõukogu liikmed:
Moonika Batrakova - Tallinna linnapea nõunik
Rein Ilves - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja
Inga Müür - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist
Keidi Võsu - Tallinna abilinnapea abi
Mihhail Kõlvart - Tallinna abilinnapea

Juhatus, staap & struktuur

SA ÕM eesmärkide täitmiseks valib nõukogu 1-liikmelise juhatuse.

Juhataja korraldab SA ÕM staabi tööd. Staapi kuuluvad lisaks juhatajale 3-4 alalist töötajat (vt Kontakt). Staabi peamisteks ülesanneteks on malevarühmade ettevalmistamine, malevasündmuste (kokkutulek, avamine, tähtpäevad jms.) korraldamine ning õpilasmaleva esindamine.

Staabi juures tegutsevad nõuandvate allüksustena rühmajuhte/-komandöre esindav Komandöride Kogu ning malevlasi esindav Aktiiv.

SA ÕM struktuur: