Üldine tegevus & põhikiri

Sihtasutus Õpilasmalev (SA ÕM) tegeleb õpilasmaleva rühmade korraldamisega Tallinna koolinoortele. Peamised töövaldkonnad on noorte töökasvatus ning aktiivne ja arendav puhkus.

SA ÕM loodi Tallinna Linnavolikogu otsusega 20. veebruaril 2003 (SA ÕM põhikiri).

Nõukogu

SA ÕM tegevuse üle teostab järelvalvet 6-liikmeline sihtasutuse nõukogu.

Nõukogu esimees:
Tiit Terik - Riigikogu liige, Tallinna Linnavolikogu liige

Nõukogu liikmed:
Moonika Parksepp - Tallinna linnapea nõunik
Keidi Võsu - Tallinna abilinnapea abi
Vadim Belobrovtsev - Tallinna abilinnapea
Märt Sults - Riigikogu liige
Karine Oganesjan - Tallinna Linnavolikogu esimehe nõunik

Juhatus, staap & struktuur

SA ÕM eesmärkide täitmiseks valib nõukogu 1-liikmelise juhatuse.

Juhataja korraldab SA ÕM staabi tööd. Staapi kuuluvad lisaks juhatajale 3-4 alalist töötajat (vt Kontakt). Staabi peamisteks ülesanneteks on malevarühmade ettevalmistamine, malevasündmuste (kokkutulek, avamine, tähtpäevad jms.) korraldamine ning õpilasmaleva esindamine.

Staabi juures tegutsevad nõuandvate allüksustena rühmajuhte/-komandöre esindav Komandöride Kogu ning malevlasi esindav Aktiiv.

SA ÕM struktuur:


Glasspoint | Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus